Over Stichting Dorpsweek Standdaarbuiten

De Dorpsweek Standdaarbuiten wordt al jaar en dag georganiseerd voor én door de inwoners van Standdaarbuiten en omstreken. Al sinds 1975 staat de Hemelvaartsweek in Standdaarbuiten in het teken van allerhande activiteiten, voorstellingen, wedstrijden en optredens, die worden georganiseerd door het hele verenigingsleven van Standdaarbuiten in samenwerking met de Stichting Dorpsweek.

Reeds vele bekende artiesten hebben de afgelopen jaren een bezoek gebracht aan de feesttent in Standdaarbuiten, om optredens te verzorgen tijdens de diverse amusementsavonden. Het is elk jaar weer een leuke uitdaging, om met zijn allen weer voor een mooie feestweek te zorgen.

We zien jullie dan ook graag terug bij een van de activiteiten.

Team Dorpsweek

Huisregelement Stichting Dorpsweek Standdaarbuiten

Huisregels Stichting Dorpsweek 2024

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

ALGEMEEN: Het is niet toegestaan om tijdens het evenement tussentijds het evenementen terrein te verlaten en te betreden i.v.m. de veiligheid-en beveiligingsvoorwaarden. Bezoekers hebben voldoende eet-en drinkmogelijkheden. Tevens geven wij bezoeker de mogelijkheid om munten te pinnen bij een van onze kassa’s.

LEEFTIJD: Voor Stichting Dorpsweek geldt geen leeftijdsgrens. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt, word je geweigerd tot het evenement. Bij betreden van het evenement wordt iedereen gecontroleerd op leeftijd en bij een leeftijd ouder dan 18 jaar krijg je een bandje waarmee je recht hebt tot het kopen en nuttigen van alcoholische dranken. Zonder bandje kan en mag je geen alcoholische dranken bestellen en nuttigen. Bij overtreding hiervan zal je van het evenemententerrein verwijdert worden en kan er ook geen aanspraak gedaan worden op retour krijgen van de ticketgelden.

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID: Stichting Dorpsweek is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zerotolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.

TOEGANG ONDER INVLOED: Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd. Bij het zichtbaar onder invloed zijn van alcohol kan de toegang worden ontzegd. Er kan geen aanspraak gedaan worden op retour krijgen van de ticketgelden. OVERMATIG ALCOHOL GEBRUIK Bij het zichtbaar nuttigen van overmatig veel alcohol wordt de toegang tot het evenemententerrein ontzegt. Mocht de beveiliging en/of organisatie het niet verantwoord achten je alleen of met vrienden te laten vertrekken, worden de desbetreffende ouders of politie ingelicht. Er kan geen aanspraak gedaan worden op retour krijgen van de ticketgelden.

TOEGANG: Om toegang te krijgen tot het evenemententerrein van Stichting Dorpsweek dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tickets zijn verkrijgbaar op onze website / facebook. Om teleurstelling te voorkomen raden wij je aan om geen kaarten te kopen via andere kanalen, zoals Marktplaats. De entreetickets beschikken over een unieke code, waardoor ze niet na te maken zijn. Kopiëren heeft dus geen zin.

TOEGANGSCONTROLE: Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een beveiliger. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES: Aanwijzingen en instructies van het (beveiliging) personeel dienen direct opgevolgd te worden.

GEWELD EN VERNIELINGEN: Geen enkele vorm van geweld of vandalisme wordt tijdens en na het evenement toegestaan. Zowel tijdens als na het evenement ga je met respect met elkaar om. Kun je dit niet dan wordt toegang ontzegt en volgt een verbod op het bezoeken van onze volgende evenementen. In bepaalde gevallen kan er aangifte worden gedaan bij de politie. Er kan geen aanspraak gedaan worden op retour krijgen van de ticketgelden.

KLEDING: Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding is verboden. Hieronder worden kettinkjes, bretels, speldjes en stropdassen met Keltische tekens verstaan. Ook voetbalshirts zijn niet toegestaan. Hierop zal worden gecontroleerd bij de ingang. De organisatie houdt zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen, wanneer zij van mening is dat er niet aan bovengenoemde kledingvoorschriften wordt voldaan.

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN:

• Softdrugs

• harddrugs

• etenswaren

• (alcoholische) dranken

• glaswerk (plastic)

• flessen

• blikjes

• (huis)dieren

• voorwerpen met discriminerende en/of provoceren de teksten en/of uitingenslag-, steek, vuur of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend

• voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden

• spuitbussen

• vuurwerk

• fakkels

• professionele video, audio, opnamen en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera’s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie)

HANDEL EN VERKOOP: Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden. Ook is het niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, te flyeren of op welke wijze dan ook, reclame te maken voor een onderneming of evenement.

DIEFSTAL EN VERLIES: Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie adviseert om geen waarde volle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.

MUNTEN: Drank kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de muntenkassa. Het is ook mogelijk om de munten bij de muntenkassa te pinnen. Deze munten zijn op het aangegeven jaartal geldig. Het jaartal staat vermeld op de munten. De munten kunnen na afloop van het evenement niet worden omgewisseld voor geld.

TOILETTEN: Het is niet toegestaan met een glas drank het toilet gebied te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

EHBO: Op het festivalterrein is een EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volgt te allen tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN: Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden. VOORWERPEN EN OBJECTEN Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Tevens is het verboden zonder geldig toegangsbewijs het backstage gebied te betreden. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

PARKEREN/RIJWIELSTALLING: Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Parkeren langs de weg of op een andere locatie in de buurt is toegestaan. Volg altijd de instructies van de organisatie op.

GELUIDSNIVEAU: Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen. ROKEN In de zaal en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een geheel rookverbod. Op het evenemententerrein wordt geen enkel rookwaar verkocht. Het is wel toegestaan te roken buiten de tent.

EIGEN RISICO: Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De organisatie (Stichting Dorpsweek) dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

OVERIGE SITUATIES: In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie